Működésünk

 1. Egészségügyi ellátás

Alapítványunk közhasznú tevékenységet az egészségügy feltételeinek biztosításához, mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi az alábbi jogszabályhely alapján:

Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV.tv.141.§.(3). bekezdés a./és(4) bekezdés b,/és c/pontjában foglaltak alapján az állam feladata az egészségügy feltételrendszerének biztosítása.

Az Alapítvány e közhasznú tevékenységének keretében

 • a daganatos beteg gyermekek kezelését végző kórházakat támogat,
 • beteg gyermekek, különösen daganatos beteg gyermekek gyógykezelésének költségeit támogatja,
 • beteg gyermekek különösen daganatos beteg gyermekek családjait támogatja
 1. Szociális tevékenység,családsegítés.

Családsegítés, tanácsadás,konfliktus kezelés,adományozás a rászoruló, szociális krízishelyzetben lévő hátrányos helyzetű családok részére.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv.2.§.-a alapján a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.

A törvény 57.§.(1).bekezdés e/pontja alapján a szociális alapszolgáltatások körébe tartozik a családsegítés.

Az alapítvány e tevékenysége keretében rászoruló hátrányos helyzetű nagycsaládosokat támogat az alábbi módokon:

 • pénzbeli támogatást nyújt,
 • természetbeni támogatást nyújt,
 • életvezetési tanácsadást nyújt,
 • segítséget nyújt a konfliktus kezelésben.

Munkatársaink önkéntesként vesznek részt az alapítvány munkájában. Önzetlen erővel arra törekednek, hogy minél több gyermeken, családon tudjon segíteni.
Céljaink megvalósításához telemarketinges munkatársaink is hozzájárulnak telefonon történő adománygyűjtésük során.

Alapító:

 • Jónás Csaba

Az alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, melynek létszáma 3 fő:

 • Puporka Ferenc Kuratórium Elnök                                                      
 • Jónásné Pataki Anita Kuratóriumi tag
 • Trombitás Zoltán Kuratóriumi tag